– تنها مرجع ارتباط فروشگاه اینترنتی کرج ابزار با کاربران، وب سایت فروشگاه یعنی karajabzar.ir است  و اطلاعات تماس درج شده در آن است؛ لذا از هیچ روش دیگری جهت برقراری ارتباط با شما استفاده نخواهد شد و مسئولیت عواقب ناشی از بی احتیاطی کاربران به عهده خود آنان است.
-فروشگاه اینترنتی کرج ابزار متعهد می گردد که اطلاعات ثبت شده مشتریان در پروفایل کاربری را جهت منافع تجاری در اختیار سایرین قرار ندهد.
– فروشگاه اینترنتی کرج ابزار متعهد می گردد که با توسعه زیرساختهای امنیتی و بکارگیری تکنولوژی های مورد نیاز، امنیت استفاده شما از سایت را توسعه دهد و از اطلاعات شخصی شما محافظت نماید.